Έγκριση πιστώσεων για την καταβολή ανειλημμένων υποχρεώσεων του υπομέτρου «Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων» via 7,5 εκατ. ευρώ για το Μέτρο «Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών» — Δασαρχείο

via 7,5 εκατ. ευρώ για το Μέτρο «Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών» — Δασαρχείο — tolmima

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s